ChannelDB2

April 2009 Blog Posts (18)

Got error "38H01;DB2MQ.MQSEND|MQSND1CLOB|rc=1:amSesCreateSe" when DB2 trigger send message to MQ

หลังจากทดลองใช้ข้อมูลไปยัง MQ ผ่านทาง DB2MQ.MQSEND and etc. ไปแล้ว

ผมก็ได้ทดลองนำไป implement เข้ากับ trigger แต่ผลที่ได้ ตกใจเลยครับ ซวยละมัน error

DB2 SQL error: SQLCODE: -723, SQLSTATE: 09000, SQLERRMC: COMMON.TGT_EPAPP;-443;38H01;DB2MQ.MQSEND|MQSND1CLOB|rc=1:amSesCreateSe

Message: An error occurred in a triggered SQL statement in trigger "COMMON.TGT_EPAPP".Information returned for the error includes SQLCODE "-443", SQLSTATE "38H01" and… Continue

Added by fuangwith on April 24, 2009 at 12:30pm — No Comments

Setting up DB2 WebSphere MQ functions

วันนี้ขอนำเสนอวิธีการทำให้ IBM DB2 สามารถติดต่อ รับส่ง ข้อมูลผ่านทาง IBM Websphere MQ ได้

ดังนี้ครับ1. ตรวจสอบว่า SQLLIB\BIN ในกรณีที่เป็น Windows platform ว่ามี

db2qgmq.dll

db2mqsw.dll

อยู่หรือไม่2. จากนั้น download Application Message Interface (AMI) จาก

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=171&uid=swg24000641&loc=en_US&cs=utf-8&lang=en

แล้วเลือกโหลดตาม platform ของ DB2 ครับเช่น Windows ก็ใช้… Continue

Added by fuangwith on April 22, 2009 at 6:03am — 2 Comments

Information on Demand Conference, Berlin

Just received confirmation that I will be presenting Expert Tools to Advise you with DB2 for z/OS in Berlin during the week of June 1st. See you in Berlin!

Added by Jay Bruce on April 21, 2009 at 3:30pm — No Comments

DB2 SIGNAL EXAMPLE

เขียน procedure ใน DB2 บางเวลาก็อยากจะให้มัน print ข้อความออกมาบ้าง

เพื่อให้ debug ได้ง่ายขึ้น วันนี้เลยขอนำเสนอ การใช้ SIGNAL ใน DB2 ครับ

ซึ่งก็เหมือนกัน throw exception ใน java อ่ะครับExampleCREATE PROCEDURE SP_THROW_MESSAGE()

LANGUAGE SQL

BEGIN

--Author: Mr.Fuangwith S.

DECLARE v_err_message VARCHAR(255) DEFAULT '' ;

SET v_err_message = 'HELLO WORLD';

SIGNAL SQLSTATE '12345' SET MESSAGE_TEXT =… Continue

Added by fuangwith on April 21, 2009 at 1:58pm — No Comments

Test 000-730: DB2 9 Family Fundamentals

ห้อข้อที่ใช้สอบใน 000-730: DB2 9 Family FundamentalsThis Database Associate is an entry level DBA or a user of any of the DB2 family of products. This individual is knowledgeable about the fundamental concepts of DB2 9 through either hands on experience or formal and informal education. The database associate should have an in-depth knowledge of the basic to intermediate tasks required in day-to-day administration, basic SQL (Structured Query Language), understand how DB2 9 is… Continue

Added by fuangwith on April 21, 2009 at 1:57pm — No Comments

DB2 Certification roadmap

ที่่ผ่านมาก็ดูแต่ certification roadmap ของ JAVA วันนี้เลยอยากรู้ว่า IBM DB2 เป็นอย่างไร

โดย ทั่วไปแล้วก็เหมือนกับ JAVA ครับคือมี 3 Level โดยต้องผ่าน fundamental เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานการทำงานโดยทั่วไปของเค้าก่อน เมื่อได้ดูจากรูปข้างล่างคิดว่าคงอธิบายได้เข้าใจง่ายกว่าครับ

ref:… Continue

Added by fuangwith on April 21, 2009 at 1:56pm — No Comments

How long it takes to insert 1M rows into DB2?

Many times people ask me if DB2 will be fast enough for their application. They are usually most worried about INSERT performance. Often acceptable performance means ability to insert 1k rows per second. Can DB2 do that? To get decent insert performance from DB2 you must turn

autocommit off and use

prepared statement. This is pretty simple to do and DB2 can insert that way about 5k rows per second into moderate sized (about 1GB) table. Its slightly faster (7k rows per… Continue

Added by Radim Kolar on April 19, 2009 at 9:01am — No Comments

IDUG Europe 2009 - presentation grid

Dear friend of IDUG Europe 2009, The IDUG 2009 Europe conference will feature over 100 hours of peer-reviewed technical presentations, written and delivered by the most sought-after DB2 experts in the world: DB2 Gold Consultants, vendor experts, IBM Distinguished Engineers, IBM Fellows, IBM Vice Presidents, and most importantly, DB2 users worldwide. the call for abstracts brought around 500 presentations to choose from, and the grid will be developed… Continue

Added by Aurora Dellanno on April 15, 2009 at 1:28pm — No Comments

NEW: DB2 on Campus Quarterly Newsletter

See: NEW: DB2 on Campus Quarterly Newsletter

Added by agatha on April 14, 2009 at 10:41pm — No Comments

Presentation at SF RUG

I had the opportunity to present along with Kevin Poole at the San Francisco regional user group at San Ramon. We filled the entire day with 4 presentations and a sponsored lunch:

- Expert Tools to Advise you with DB2 for z/OS

- SQL Tuning for Everyone: Using DB2 Optimization Service Center

- Effective backup and recovery for DB2 on z/OS with Utilities/Tools

- Using Fast Replication for Improved DB2 Data AccessibilityWe had over 40 attendees and received great… Continue

Added by Jay Bruce on April 10, 2009 at 3:41pm — No Comments

Expert Tools Presentation at IDUG Denver

I'll be at Denver to present Expert Tools to Advise You with DB2 for z/OS on Wednesday at 2:45 to 3:45 in rm 113.

I hope to see you all there. Leave a response on this blog if you want to touch base with me.

Added by Jay Bruce on April 9, 2009 at 9:46pm — No Comments

CATALOGCACHE_SZ

Some time ago IBM published the information that the DB2 version 8.2 will not be supported after the 30 April 2009.All existing databases should be migrated to the latest DB2 version 9.5Sometimes there are problems. Recently I migrated one server on which I had a few instances.

There was a problem with one instance.A process db2start2 used from 30 to 40% of the resources.In the logs there is information to increase CATALOGCACHE_SZ DB… Continue

Added by Paweł Myrczek on April 8, 2009 at 6:46am — No Comments

syscatspace, check and increase the size

There comes a moment when I need to enlarge the space for the syscatspace.

We get an alert that the space is used in almost 100%.And what then?It all depends on the management system have taken.

In DB2 8.x you can choose the SMS and DMS.

In the first case, the space will always be used at 100%, the operating system itself will increase in the volume measure of the data.

When we are dealing with a DMS can be established to develop options that the… Continue

Added by Paweł Myrczek on April 8, 2009 at 3:40am — No Comments

problems with the performance,

Sometimes there is a problem with the performance of certain applications to appeal to the resources collected in db2.

Response time increases in application performance decreases.Then you must review the contents of the file and locate the error nfy even like this:ADM4500W A package cache overflow condition has occurred. There is no error

but this indicates that the package cache has exceeded the configured maximum

size. If this condition persists, you…
Continue

Added by Paweł Myrczek on April 8, 2009 at 1:00am — No Comments

runstats - SQL2310N The utility could not generate statistics. Error "-930" was returned

From time to time I meet with the following problem related to the implementation of current administrative tasks.One of the most popular error is:

SQL2310N The utility could not generate statistics. Error "-930" was returnede.g.

Command: db2 RUNSTATS ON TABLE ABC.\"ABCDE_FGHIJKLM\" WITH DISTRIBUTION AND DETAILED INDEXES ALL ALLOW WRITE ACCESS

SQL2310N The utility could not generate statistics. Error "-930"…
Continue

Added by Paweł Myrczek on April 7, 2009 at 4:15pm — No Comments

introduction

Hello,

I would like to create my own blog, where I will be publishing solutions to various problems related to the DB2 version 8.x and 9.5.

It will be a mixture of information from different fields of knowledge and level of advancement. From the trivial, the more complex, such as tuning of databases.

I can not guarantee the regularity of entries, but that's beside the point.
Waiting for any comments.

Have a good read :)

Added by Paweł Myrczek on April 7, 2009 at 3:50pm — No Comments

How to find out the SQL statements causing db2 deadlock?

เมื่อพูดถึงเรื่อง dead lock หลายคนคงถอนหายใจเพราะเคยเจอกันมาบ้างไม่มากก็น้อย

ปัจจัยที่ทำให้เกิด dead lock ไม่ว่าจะบน client, server, windows app, web หรือแม้กระทั่ง database นั้น

ล้วนเกิดจากการที่ชุดคำสั่งตั้งแต่สองชุดขึ้นไปใช้ทรัพยากรณ์ในระบบร่วมกันโดยขาดการควบคุมที่ดี จึงก่อให้เกิด

การรอกันเพื่อใช้งานทรัพยากร์ สามารถดูตัวอย่างการเกิด deadlock ได้ที่… Continue

Added by fuangwith on April 3, 2009 at 2:30pm — 6 Comments

You do not want to be an Einstein to Innovate:

What is Difference between ‘Invention’ and ‘Discovery’?If I throw this question to you all; I can expect, at least 80% of people will give right answer. The expectation is high, because in schools or in colleges we have been educated about the invention, discovery and its differences. Now, if I put this question, what is the difference between invention and innovation? How many of us will answer correctly?The Answer - Invention is bringing an idea to practical or… Continue

Added by Vinod Kumar A on April 3, 2009 at 4:51am — No Comments

Monthly Archives

2020

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Featured Downloads

Try BLU Acceleration on Cloud

© 2020   Created by channeldb2.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service